rhy.fi
Metsästäjätutkinto

Metsästäjätutkinto

Metsästäjäkokelaan on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten riittävä tuntemus, ennen kuin voi suorittaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enintään kahdeksan virhettä.

Kirjallinen koe

Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, johon jokaisella halukkaalla on oikeus osallistua. Kokeen kysymykset pohjautuvat Metsästäjän oppaaseen. Tutkinnossa tarvittavat tiedot saa myös metsästäjäkurssilta. Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että sen alueella järjestetään riittävästi metsästäjätutkinnon suoritustilaisuuksia.

Kirjallisessa kokeessa käytetään Suomen riistakeskuksen laatimia ja painattamia kysymyslomakkeita. Kaksikielisillä paikkakunnilla on tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja. Koe kestää enintään puolitoista tuntia.

Hyväksytty koe

Kirjallisen kokeen tulos ilmoitetaan vasta kokeen päätyttyä. Koe hyväksytään, mikäli vääriä vastauksia on kahdeksan tai vähemmän. Tutkintokokelaalle on hänen niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta. Todistusta voi tarvita esimerkiksi aselupia haettaessa. Riistanhoitoyhdistys ilmoittaa uudet metsästäjät metsästäjärekisteriin.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua